За нас

ДГ „Бодра смяна“ е образователна институция за обучение и възпитание на деца от 3 до 7 годишна възраст.

Разполага с 10 групи и 21 педагози от които един логопед и ресурсен учител.

В детската градина има два физкултурни салона, десет занимални, един интерактивен кабинет, два медицински кабинета, четири административни и два логопедични кабинети.

Работим по иновативна програма“Приятели“ с допълнителна форма по направление Изобразително изкуство – „Приложни дейности“.

Децата се развиват и във извънкласни дейности:

  • английски език
  • пиано
  • карате
  • детска забавна песен и танци

ДГ „Бодра смяна“ разполага с обширно дворно пространство,оборудвано с уреди за игра и забавления на децата.